۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ | ۵:۰۵ ق٫ظ

آخرین جلسه کمیته تحول دیجیتال سال ۹۸ در بهپرداز جهان برگزار شد

روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه بیست و نهمین و آخرین جلسه کمیته تحول دیجیتال سال ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای دکتر جلیلی مدیرعامل محترم شرکت بهپردازجهان، جناب آقای دکتر شامی زنجانی( عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور حوزه تحول دیجیتال سازمان) و جناب آقای دکتر ظهرابی مدیر ارشد دیجیتال سازمان برگزار شد.
در این جلسه گزارش پیشرفت برنامه های سازمان در راستای تحول دیجیتال در سال جاری ارائه و سپس برنامه های توسعه ای برای سال ۱۳۹۹ پیشنهاد گردید.
جلسات کمیته تحول دیجیتال به صورت هفتگی با حضور مدیران ارشد شرکت برگزار می شود که در آن برنامه های توسعه ای و نقشه راه شرکت با هدف پیاده سازی تحول دیجیتال، استراتژی و حکمرانی دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال، تجربه دیجیتال مشتری، فناوری دیجیتال در سازمان طراحی و تصمیم گیری می شود.

سایر مطالب