۱ خرداد, ۱۴۰۳ | ۵:۲۴ ب٫ظ

فرم استخدام بهپردازجهان

پیشاپیش از اینکه به همه ی سوال ها با دقت و صداقت پاسخ میدهید سپاسگزاریم و امیدواریم با شکل گیری این همکاری زمینه رشد و تعالی دوجانبه فراهم شود.

فرم استخدامی بهپردازجهان

مرحله ۱ از ۲ - اطلاعات فردی و تحصیلی

  • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • لطفاً نام ببرید.
  • سوابق تحصیلی