فرصت های شغلی جدید بهپردازجهان

جهت ارسال رزومه با پست الکترونیکی منابع انسانی بهپردازجهان به پست الکترونیکی HRM@behpardaz.net مکاتبه نمایید

عنوان شغلیرشته تحصیلیشرایط احراز
برنامه نویس Back-Endحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری ۳ تا ۷ سال
 • مسلط به Spring Framework
 • مسلط به J2E ( JEE)
 • مسلط به JSF
 •  Hibernate
 • توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
 • متعهد و مسئولیت پذیر
برنامه نویس Front-Endحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : ۴ سال
 •  آشنا به مفاهیم UI/UX
 • مسلط به HTML/CSS
 • آشنا به Bootstrap
 •  آشنایی با prime faces و  javaمزیت محسوب می شود
 • مسئولیت پذیر و منضبط
برنامه نویس Javaحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : ۳ سال
 • مسلط به JAVA

-آشنا با مفاهیم الگوهای طراحی (Design Patterns)
-آشنایی با مفاهیم و چارچوب‌های پیاده‌سازی برنامه‌های وب
-آشنا با مفاهیم پایگاه داده و مسلط به دستورات SQL
-تجربه کار با ابزارهای کنترل نسخه (Control Version)
-توانمندی توسعه با زبان جاوا و آشنایی با ابزارهای توسعه و مفاهیم Swing ، JMS ، Web Socket ،  Java Transaction ، Concurrency ، Web Services و …
-توانایی یادگیری بالا ، انگیزه فراوان، با پشتکار و توانایی کار تیمی

تحلیلگر و مستند ساز نرم افزارحداقل کارشناسی ترجیحا نرم افزار
 • تجربه کاری: حداقل ۳ سال
 • تسلط در ایجاد مستندات تحلیل و طراحی نرم افزار
 • تسلط بر یکی از ابزارهای مدل سازی فرآیندهای کسب و کار UML  و BPMN
 • آشنایی با مفاهیم پایگاه داده
 • توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • دقت، تمرکز و مسئولیت پذیری بالا
 • آشنایی با مفاهیم آزمایشگاهی و استاندارد ISO 17025 مزیت محسوب می شود
برنامه نویس .NETحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : ۳ سال
 • مسلط به ASP.NET MVC
 • مسلط به  Entity Framework
 • مسلط به Java Script & JQuery
 • مسلط به C#
 • مسلط با SQL Server و Oracle
 • مسلط به net core 3.
 • آشنایی با ASP.Net Web Form
 • آشنایی با Crystal Report  یا StimulSoft Report
 • آشنایی با TFS Source Control
 • با انگیزه و علاقمند به یادگیری
برنامه نویس Java  امنیتحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : حداقل ۵ سال
 • تسلط بر برنامه نویسی جاوا
 • تسلط بر J2E و تکنولوژی های مربوطه
 • تسلط بر RFD
 • آشنا با Microservice  و Client Server
 • متعهد و مسئولیت پذیر
 • علاقه مند به امنیت اطلاعات
برنامه نویس Front End ( Angular)حداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : حداقل ۳ سال
 • تسلط کامل بر Angular 6+
 • تسلط کامل بر Rest API
 • آشنا با Java8 ، Git Lab ، Maven ، Jira
 • متعهد و مسئولیت پذیر
برنامه نویس Front End Reactحداقل کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تجربه کاری : حداقل ۳ سال
 • تسط به React
 • تسط به Redux , axios
 • آشنایی کامل با HTML و CSS
 • تسط به مفاهیم JavaScript
 • تسط به BootStrap
 • آشنایی با PrimeFaces  مزیت محسوب می شود
کارشناس ارشد تضمین کیفیت

حداقل کارشناس صنایع و مدیریت IT

 • تسلط به اصول طراحی و مستندسازی فرآیندهای سازمانی
 • تسلط در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت IT
 • آشنایی با استاندارد های ISO 9001:2015 و ISO 27001:2013
 • آشنایی با سیستم های مدیریت سرویس ITIL و ISO 2000-1:2011
 • آشنایی با اصول ممیزی فرآیند